Υποδομές Πληροφορικής

>

>

>

>

Data Centres - Servers - Διαχείριση Δεδομένων - Ασφάλεια Δικτύου - Υπολογιστές

Συνεργαζόμαστε με ένα εκτεταμένο δίκτυο προμηθευτών τεχνολογικών υποδομών και να επιλέρουμε τον κατάλληλο για κάθε περίπτωση χωριστά.

Δείτε εδώ τη λίστα των τεχνολογικών προμηθευτών.

+30 210 8210210 | info@grivas.com.gr

© 2018 Grivas SA. All rights reserved.